کهکشان اطلاعات عمومي

اطلاعات عمومی

خـــــوراکــــی هایی کـــه طـــــبع گـــــرم دارند

 

 

غـــذا هایی که طبــــع گــــر م دارند.

  • انگو ر-     ســـیر-   دارچین-   پیاز-    گلاب-   فلفل    سیاه-
  • گوشــت گوسفند     - کـــره-      نـخـود-    ریحان-       ارده-
  • خـــرما-    عـــسل-     شیــره انگــور             -نــان گنـــدم -
  • مـــوز-        زیـــتون-     قهـــوه-     گـــردو-      کـــدو حلوایی-
  • فنـدق -      زیــره سیــاه-        بادام زمیــنی-       زردچوبـــه-
  • پســته      -     تــوت  -    شلـــغم-         روغـــن حیـــوانــی-
  • سیاه دانه    -     انـــجیر  -     خربـــزه    -        گنـــجد-نــمک-
  • کـــا کــائو       -    شــکلات    -        نـــبات     -       نـــعنـــاع
+ نوشته شده در  چهارم دی ۱۳۸۹ساعت 9:46  توسط حسن زارعی  | 

 

نمایشگر آمار آلکسا